|| Shree Mumba Devi Prasanna ||


AGMARKNET
01 Dec 2021
Wheat : Bansi Max Price: 2030 Min Price: 1839   |   Wheat : Dara Max Price: 2060 Min Price: 1700   |   Wheat : Maharashtra 2189 Max Price: 2001 Min Price: 1500   |   Wheat : Mexican Max Price: 2250 Min Price: 2000   |   Wheat : Sharbati Max Price: 4600 Min Price: 1490   |   Wheat : Local Max Price: 3200 Min Price: 2800   |   Wheat : Super Fine Max Price: 2800 Min Price: 2600   |   Wheat : Medium Max Price: 4450 Min Price: 4000   |   Paddy(Dhan)(Common) : Paddy Max Price: 2321 Min Price: 1600   |   Paddy(Dhan)(Common) : I.R. 64 Max Price: 1533 Min Price: 1533   |   Paddy(Dhan)(Common) : Paddy fine Max Price: 2150 Min Price: 2050   |   Paddy(Dhan)(Common) : Paddy Medium Max Price: 2480 Min Price: 1580   |   Paddy(Dhan)(Common) : Paddy Coarse Max Price: 1950 Min Price: 1800   |   Paddy(Dhan)(Common) : Common Max Price: 2000 Min Price: 1400   |   Rice : 1009 Kar Max Price: 4650 Min Price: 1815   |   Rice : Coarse Max Price: 2775 Min Price: 1900   |   Rice : Fine Max Price: 6800 Min Price: 2400   |   Rice : III Max Price: 3050 Min Price: 2125   |   Rice : Medium Max Price: 5600 Min Price: 2800   |   Rice : Ratnachudi (718 5-749) Max Price: 3300 Min Price: 3200   |   Rice : Broken Rice Max Price: 1590 Min Price: 1585   |   Rice : Common Max Price: 2700 Min Price: 2300   |   Maize : Deshi Red Max Price: 2200 Min Price: 1450   |   Maize : Hybrid/Local Max Price: 2200 Min Price: 1058   |   Maize : Local Max Price: 1770 Min Price: 1570   |   Maize : Yellow Max Price: 1980 Min Price: 1400   |   Jowar(Sorghum) : Jowar ( White) Max Price: 3500 Min Price: 1165   |   Jowar(Sorghum) : Red Max Price: 1980 Min Price: 1170   |   Jowar(Sorghum) : Hybrid Max Price: 1280 Min Price: 1200   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Average (Whole) Max Price: 6800 Min Price: 3800   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Desi (Whole) Max Price: 6125 Min Price: 4400   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Small (Split) Max Price: 5875 Min Price: 5675   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Jawari/Local Max Price: 6200 Min Price: 4169   |   Black Gram (Urd Beans)(Whole) : Black Gram (Whole) Max Price: 9800 Min Price: 3700   |   Green Gram (Moong)(Whole) : Green (Whole) Max Price: 9000 Min Price: 2199   |   Groundnut : Big (With Shell) Max Price: 3800 Min Price: 3500   |   Groundnut : Balli/Habbu Max Price: 5750 Min Price: 5570   |   Groundnut : Gejje Max Price: 6229 Min Price: 4299   |   Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) : White Max Price: 9100 Min Price: 9100   |   Mustard : Lohi Black Max Price: 7600 Min Price: 6850   |   Mustard : Sarson(Black) Max Price: 7800 Min Price: 6650   |   Mustard : Mustard Max Price: 8200 Min Price: 6800   |   Mustard : Big 100 Kg Max Price: 7460 Min Price: 7360   |   Soyabean : Yellow Max Price: 6500 Min Price: 4400   |   Soyabean : Soyabeen Max Price: 6440 Min Price: 5800   |   Sunflower : Sunflower Max Price: 5869 Min Price: 4289   |   Cotton : Desi Max Price: 8200 Min Price: 8050   |   Cotton : Varalakshmi (Ginned) Max Price: 15659 Min Price: 12600   |   Cotton : MCU 5 Max Price: 7109 Min Price: 2509   |   Cotton : GCH Max Price: 8000 Min Price: 7400   |   Apple : Delicious Max Price: 8500 Min Price: 3000   |   Apple : Kasmir/Shimla - II Max Price: 7525 Min Price: 5150   |   Apple : Simla Max Price: 8000 Min Price: 6000   |   Apple : Apple Max Price: 13000 Min Price: 5800   |   Orange : Orange Max Price: 4800 Min Price: 2000   |   Banana : Nendra Bale Max Price: 2000 Min Price: 1000   |   Banana : Banana - Ripe Max Price: 2800 Min Price: 1050   |   Banana : Pachha Bale Max Price: 1000 Min Price: 600   |   Banana : Elakki Bale Max Price: 4000 Min Price: 900   |   Banana : Amruthapani Max Price: 2220 Min Price: 2020   |   Pineapple : Pine Apple Max Price: 3500 Min Price: 1500   |   Grapes : Black Max Price: 3500 Min Price: 2500   |   Grapes : White Max Price: 6000 Min Price: 4000   |   Onion : Nasik Max Price: 2900 Min Price: 1600   |   Onion : Red Max Price: 3500 Min Price: 400   |   Onion : Local Max Price: 2500 Min Price: 500   |   Onion : Onion Max Price: 4000 Min Price: 500   |   Onion : Puna Max Price: 2100 Min Price: 1000   |   Potato : Desi Max Price: 1600 Min Price: 400   |   Potato : F.A.Q. Max Price: 1320 Min Price: 1120   |   Potato : Jalander Max Price: 1200 Min Price: 1100   |   Potato : Jyoti Max Price: 1260 Min Price: 1050   |   Potato : Badshah Max Price: 1400 Min Price: 1250   |   Potato : Local Max Price: 3000 Min Price: 1000   |   Potato : Potato Max Price: 2100 Min Price: 1000   |   Garlic : Desi Max Price: 6480 Min Price: 3900   |   Garlic : Garlic Max Price: 7000 Min Price: 3000   |   Bajra(Pearl Millet/Cumbu) : Deshi Max Price: 1850 Min Price: 1550   |   Bajra(Pearl Millet/Cumbu) : Hybrid Max Price: 2200 Min Price: 1750   |   Barley (Jau) : Dara Max Price: 2200 Min Price: 1710   |   Ragi (Finger Millet) : Fine Max Price: 3000 Min Price: 2800   |   Ragi (Finger Millet) : Local Max Price: 1870 Min Price: 1870   |   Ragi (Finger Millet) : Red Max Price: 3200 Min Price: 2500   |   Ragi (Finger Millet) : Hybrid Max Price: 1850 Min Price: 1850   |   Cauliflower : African Sarson Max Price: 1620 Min Price: 840   |   Cauliflower : Local Max Price: 1322 Min Price: 1122   |   Cauliflower : Cauliflower Max Price: 4100 Min Price: 400   |   Brinjal : Round Max Price: 5200 Min Price: 4000   |   Brinjal : Round/Long Max Price: 3500 Min Price: 360   |   Brinjal : Arkasheela Mattigulla Max Price: 1390 Min Price: 1190   |   Brinjal : Brinjal Max Price: 6500 Min Price: 500   |   Black pepper : Malabar Max Price: 48089 Min Price: 45009   |   Methi Seeds : Methiseeds Max Price: 9100 Min Price: 8100   |   Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) : Arhar (Whole) Max Price: 6400 Min Price: 5750   |   Green Peas : Green Peas Max Price: 14000 Min Price: 11200   |   Lentil (Masur)(Whole) : Kala Masoor New Max Price: 7850 Min Price: 6500   |   Lentil (Masur)(Whole) : Masoor Gola Max Price: 8060 Min Price: 5800   |   Field Pea : Field Pea Max Price: 5600 Min Price: 5200   |   Chikoos(Sapota) : Sapota Max Price: 5000 Min Price: 2000   |   Papaya : Papaya Max Price: 3000 Min Price: 800   |   Water Melon : Water Melon Max Price: 1600 Min Price: 800   |   Mousambi(Sweet Lime) : Mousambi Max Price: 5500 Min Price: 1100   |   Tomato : Deshi Max Price: 3900 Min Price: 1850   |   Tomato : Sankar Max Price: 3910 Min Price: 3800   |   Tomato : Local Max Price: 6000 Min Price: 500   |   Tomato : Hybrid Max Price: 7500 Min Price: 2000   |   Tomato : Tomato Max Price: 7500 Min Price: 3000   |   Bitter gourd : Bitter Gourd Max Price: 4500 Min Price: 1520   |   Bottle gourd : Bottle Gourd Max Price: 3400 Min Price: 500   |   Ashgourd : Ashgourd Max Price: 3000 Min Price: 700   |   Pumpkin : Pumpkin Max Price: 1900 Min Price: 500   |   Bhindi(Ladies Finger) : Bhindi Max Price: 6200 Min Price: 1160   |   Green Chilli : Green Chilly Max Price: 4400 Min Price: 1000   |   Chilly Capsicum : Chilly Capsicum Max Price: 5000 Min Price: 4000   |   Cowpea(Veg) : Cowpea (Veg) Max Price: 2800 Min Price: 2800   |   Banana - Green : Banana - Green Max Price: 2500 Min Price: 500   |   Cowpea (Lobia/Karamani) : Cowpea (Whole) Max Price: 7150 Min Price: 4112   |   Beans : Beans (Whole) Max Price: 10000 Min Price: 3000   |   Ginger(Green) : Green Ginger Max Price: 4100 Min Price: 1500   |   Corriander seed : Coriander Seed Max Price: 9500 Min Price: 8000   |   Kulthi(Horse Gram) : Horse gram (Whole) Max Price: 4200 Min Price: 3200   |   Dry Chillies : Local Max Price: 5000 Min Price: 2200   |   Dry Chillies : Guntur Max Price: 13000 Min Price: 12000   |   Coconut : Grade-I Max Price: 25000 Min Price: 15000   |   Coconut : Grade-III Max Price: 12000 Min Price: 12000   |   Sweet Potato : Sweet Potato Max Price: 1600 Min Price: 1400   |   Carrot : Carrot Max Price: 8000 Min Price: 700   |   Cabbage : Cabbage Max Price: 6800 Min Price: 550   |   Snake gourd : Snakeguard Max Price: 4000 Min Price: 2800   |   Beetroot : Beetroot Max Price: 4900 Min Price: 1500   |   White Pumpkin : White Pumpkin Max Price: 1700 Min Price: 1300   |   Cucumbar(Kheera) : Cucumbar Max Price: 2600 Min Price: 800   |   Ridge gourd(Tori) : Ridgeguard(Tori) Max Price: 7500 Min Price: 2500   |   Raddish : Raddish Max Price: 8000 Min Price: 400   |   Thondekai : Thondekai Max Price: 7600 Min Price: 2700   |   Capsicum : Capsicum Max Price: 9000 Min Price: 1800   |   Green Avare (W) : Green Avare (W) Max Price: 3900 Min Price: 3000   |   Alsandikai : Alsandikai Max Price: 4800 Min Price: 2600   |   Drumstick : Drumstick Max Price: 19700 Min Price: 19100   |   Chapparad Avare : Chapparada Avarekai Max Price: 4700 Min Price: 4100   |   Thogrikai : Thogarikai Max Price: 5200 Min Price: 3500   |   Sweet Pumpkin : Sweet Pumpkin Max Price: 1700 Min Price: 800   |   Peas Wet : Peas Wet Max Price: 5100 Min Price: 4600   |   Seemebadnekai : Seemebadanekai Max Price: 3800 Min Price: 1300   |   Knool Khol : Knool Khol Max Price: 10000 Min Price: 1415   |   Suvarna Gadde : Suvarnagadde Max Price: 3000 Min Price: 2300   |   Lime : Lime Max Price: 2800 Min Price: 600   |   Guava : Guava Max Price: 2750 Min Price: 1400   |   Karbuja(Musk Melon) : Karbhuja Max Price: 3500 Min Price: 2500   |   Pomegranate : Pomogranate Max Price: 17000 Min Price: 2400   |   Tender Coconut : Tender Coconut Max Price: 25000 Min Price: 10000   |   Masur Dal : Masur Dal Max Price: 9800 Min Price: 7950   |   Masur Dal : Kala Masoor New Max Price: 8600 Min Price: 6150   |   Arhar Dal(Tur Dal) : Arhar Dal(Tur) Max Price: 10600 Min Price: 7600   |   Bengal Gram Dal (Chana Dal) : Bengal Gram Dal Max Price: 7100 Min Price: 5850   |   Black Gram Dal (Urd Dal) : Black Gram Dal Max Price: 13200 Min Price: 7950   |   Green Gram Dal (Moong Dal) : Green Gram Dal Max Price: 9600 Min Price: 5685   |   Ground Nut Seed : Ground Nut Seed Max Price: 9800 Min Price: 9500   |   Avare Dal : Avare (Whole) Max Price: 5600 Min Price: 5000   |   Alasande Gram : Alasande Gram Max Price: 9000 Min Price: 2469   |   Chennangi Dal : Chennangi Dal Max Price: 9200 Min Price: 8900   |   Elephant Yam (Suran) : Elephant Yam (Suran) Max Price: 3588 Min Price: 2500   |   Pointed gourd (Parval) : Pointed gourd (Parval) Max Price: 4400 Min Price: 3500   |   Lemon : Lemon Max Price: 4000 Min Price: 2200   |   Spinach : Spinach Max Price: 1700 Min Price: 1400   |   Peas(Dry) : Peas(Dry) Max Price: 6710 Min Price: 5420   |   Paddy(Dhan)(Basmati) : 1121 Max Price: 3550 Min Price: 3200   |   Paddy(Dhan)(Basmati) : Basmati 1509 Max Price: 3280 Min Price: 2500   |  

Livestock


Import of de-oiled GM soya cake explained

Import of de-oiled GM soya cake explained

Centre allows import of 12 lakh metric ton GM soya cake after the Director General of Foreign Trade issued the necessary notification. However, poultry industry, Farmers organization and environmental activist expressed different reaction on import decision.

Share with : Facebook Whatsapp Twitter Linkedin

MUMBAI, 29 August 2021: Centre allows import of 12 lakh metric ton GM soya cake after the Director General of Foreign Trade (DGFT) issued the necessary notification. However, poultry industry, Farmers organization and environmental activist expressed different reaction on import decision.

Soya de oiled cake is used as an organic supplement, extracted from left over soyabean seeds after oil extraction and it is an excellent source of protein and micronutrients. This is used as major ingredient of poultry feed, especially for broilers.

In past 2 years, poultry industry was affected due to demand collapse in lockdown period as false rumor spread about chicken meat and followed by avian flue cases. Amid down sale, price of feeds was skyrocketing and price had escalated from normal INR 40 per kg to INR 100 per kg.

These skyrocketing prices of soya meal have made the livestock feed costlier, affecting farmers associated with poultry, dairy and aqua industry. Even, it put many poultry firm out of business. Commonly known reason for high pricing is the speculation of high price in commodity market for raw material and the same true for the global market.

Since, May 2020 the Industry has been seeking for import of soya cake and interestingly, government relaxes the rule for the import of crushed and de-oiled GM soya cake (Non-living organism only).

Relaxing in the import rule is given to allow import of 12 lakh metric ton of crushed and de-oiled GM soya cake with supporting argument that GM soya de-oiled and crushed cake does not contain any living modified organism and do not cause any hazard.

Poultry industry welcome the move by the government as it will reduce rising soya meal price and bring down production costs for breeders. On other side, many farmers organization had opposed the import decision as India has reported sowing of soyabean over 121.09 lakh hectors this kharif higher than 119.91 lakh hectors of sowing last year, this will clearly state that this import would affect the new soyabean crop and hit the upward price trend in soyabean market which directly affect soyabean farmers from north Indian states.

Also, the India’s regulatory system has yet to approve GM foods thus, environmental activists have raised concerns about a genetically modified plant to enter the human food chain.

This article has been written by Deepak G Deshmukh, PGDM Rural Management, We school, Mumbai


© Copyright 2021 Agriculture Times. All rights reserved. Republication or redistribution of Agriculture Times content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent.

Support our venture and help farming commmunity in India. If you want us the work better FUND US. For as little as INR 10, you can support2.jpg the AgriTimes™ and it only takes a minute. Thank you.

Partners